Společnosti Weber Stephen jsme pomohli s náborem desítek zaměstnanců

Klient

Zadání

Společnost se na jaře 2022 rozhodla postavit v Praze centrum sdílených služeb o cca 40 zaměstnancích s různými jazykovými kombinacemi. Společnost si nás vybrala díky dlouholeté spolupráci v rámci jiných SSC a díky pozitivním referencím.

Řešení

Na projekt byl dedikován celý tým, který využil různé zdroje včetně interní databáze, LinkedInu a dalších sociálních sítí.

Na Facebooku jsme oslovili několik kandidátů v rámci expatovských skupin. V rámci projektu jsme pokryli český trh i okolní státy.

Během 3 měsíců se nám podařilo obsadit polovinu všech otevřených pozic včetně rolí manažerských a team leaderů. Se společností máme dodnes velmi blízký partnerský vztah a pokračujeme v podpoře jejich dalšího růstu. 

Výsledky

  • Obsazení více než poloviny pozic v řádu měsíců
  • Dedikace celého týmu, využití různých zdrojů kandidátů, pokrytí českého trhu i okolních států
  • Pokračujeme ve spolupráci a podpoře dalšího růstu společnosti

Jste připraveni získat kandidáty podle vašich představ?

Propojte se s GoodCall specialisty a získejte odbornou pomoc při hledání talentů.

Přečtěte si další case studies